Pensum/læringskrav

Tekster markert med *) fås kjøpt i kompendium hos Kopiutsalget på Akademika ved fremvisning av studentkort og gyldig semesterkort

Historisk oversikt

Bruce Pauley (2009), Hitler, Stalin and Mussolini. Totalitarianism in the Twentieth Century. Wheeling (s. 1-232) I alt 232 sider

Totalitarismebegrepet – Innføring, teori og debatt

*)Hannah Arendt (1964), “Ideology and Terror: A Novel Form of Government,” i The Origins of Totalitarianism. New York (s. 460-479)

Uwe Backes (2011): ”Ideologi og terror. Hannah Arendt om totalitarisme”, i Sørensen, Hagtvet og Steine (red.) Ideologi og terror, Dreyers forlag (12 sider)

Ottar Dahl (1997), “Teorier om ‘totalitarisme’ i politisk og sosial analyse,” i Kjeldstadli, Myhre og Pryser (red.), Valg og vitenskap: Festskrift til Sivert Langholm. Otta. (s. 78-103)

Emilio Gentile (2000), “The Sacralisation of Politics: Definitions, Interpretations and Reflections on the Question of Secular Religion and Totalitarianism,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 1, no. 1, 2000 (s. 18-55)

Peter Grieder (2007), “In Defence of Totalitarianism Theory as a Tool of Historical Scholarship,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr 3-4 (s. 563-589)

Roger Griffin (2011), ”Moderniteten under Den nye orden” i Sørensen, Hagtvet og Steine (red.) Ideologi og terror, Dreyers forlag (26 sider)

*) Thomas Krogh (2010), ”Er bare skitne hender rene?” i ARR. Idéhistorisk Tidsskrift, 4/2010, s. 181-186.

Øystein Sørensen (2011): ”Totalitarisme som begrep og fenomen”, i Sørensen, Hagtvet og Steine (red.) Ideologi og terror, Dreyers forlag (15 sider)

I alt 164 sider

Totalitære regimer og ideologier

Bernt Hagtvet (2011), ”Den fascinerende fascismen” i Sørensen, Hagtvet og Steine (red.) Ideologi og terror, Dreyers forlag (20 sider)

Hendrik Hansen og Peter Kainz (2007), “Radical Islamism and Totalitarian Ideology: A Comparison of Sayyid Qutb’s Islamism with Marxism and National Socialism,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr. 1 (s. 55-76)

*)Morten A. Iversen (2008), ”Terror under det totale herredømmet: Nazi-Tyskland og Stalins USSR i sammenligning,” i Hagtvet (red). Folkemordenes svarte bok. Oslo (s. 269-291)

*)Ben Kiernan (2008), “Underliggende ideologiske momenter i moderne folkemord,” i Hagtvet (red), Folkemordenes svarte bok. Oslo (s. 96-112)

*) Andrei Lankov (1995): The Official Propaganda in the DPRK: Ideas and Methods (s. 1-20).

*)Michael Mann (2005), “Communist Cleansing: Stalin, Mao, Pol Pot,” i The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge. (s. 318-352)

Mehdi Mozaffari (2011), Hva er islamisme? Et begreps historie og definisjon, i Sørensen, Hagtvet og Steine (red.) Ideologi og terror, Dreyers forlag (20 sider)

Richard Overy (2004), The Dictators: Hitler’s Germany, Stalin’s Russia. London (s. 176-348 og s. 635-652)

Jens Petersen (2004), “The History of the Concept of Totalitarianism in Italy,” i Maier (red.). Totalitarianism and Political Religion: Concepts for the Comparison of Dictatorships. London og New York (s. 3-21)

Øystein Sørensen (2010): Drømmen om det fullkomne samfunn, Aschehoug (s. 7-284)

Michael Whine (2001) “Islamism and Totalitarianism: Similarities and Differences,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 2, nr. 2 (s. 54-72)

Jiping Zuo (1991), “Political Religion: The Case of the Cultural Revolution in China” I Sociological Analysis, Vol 52, No 1 (Spring 1991), s. 99-110

I alt 666 sider

Totalt 1064 sider

Publisert 15. mai 2013 09:16 - Sist endret 15. mai 2013 09:16