Beskjeder

Publisert 13. juni 2006 16:11

Eksamensresultatet blir kunngjort i studentweb torsdag 15. juni.

Treffetid for begrunnelse for karakter

Kandidat 5000-5053: Knut Amund Surlien. Mandag 19.juni mellom kl 10.00-12.00. Tlf 33 77 40 32. Surlien ber om at de som ønsker begrunnelse sender en e-post til han på forhånd, e-postadresse: kas@eunet.no

Kandidat 5054-5079: Per Storm-Mathisen. Fredag 16.juni Kl 13.00-14.00. Tlf 98255406 eller e-post psm@e-con.no

Kandidat 5081-5107: Rolf Hobson. Mandag 19.juni kl 14.00-16.30. Tlf 23093666

Publisert 29. mai 2006 14:49

Eksamensoppgaven for våren 2006 ligger under "Eksamen og vurderingsformer".

Publisert 18. mai 2006 12:04

Her er en liste over anbefalt tilleggslitteratur. Merk at det selvfølgelig ikke er et krav å lese denne litteraturen, men i noen tilfeller kan det lette arbeidet med eksamensoppgaven å bla litt i en eller flere av disse bøkene. Lykke til med eksamen! Anbefalt tilleggslitteratur

Publisert 27. apr. 2006 13:12

Eksamensoppgaven legges ut i beskjedfeltet kl 12.30 på eksamensdagen

Publisert 21. apr. 2006 13:08

Seminargruppe 2: Uavhentede kvalifiseringsoppgaver kan hentes i ekspedisjonen, 2. et. Niels Henrik Abels hus i åpningstiden (12.30-14.30)

Publisert 20. mars 2006 11:40

Seminargruppe 1 og 3: Uavhentede kvalifiseringsoppgaver kan hentes i ekspedisjonen, 2. et. NHA (12.30-14.30)

Publisert 3. mars 2006 16:06

Seminargruppe 2: Innleveringsfristen på kvalifiseringsoppgaven er utsatt til 16. mars.

Seminarene 9. og 23. mars blir flyttet til henholdsvis 20. og 27. april.

Publisert 28. feb. 2006 16:54

Seminargruppe 1 og 3: KVALIFISERINGSOPPGAVEN: Oppgaven leveres i papirform (ett - 1 - heftet eksemplar) på seminaret 7. mars (seminargruppe 1) og 10. mars (seminargruppe 3). HUSK OBLIGATORISK EGENERKLÆRINGSSKJEMA

E-postinnlevering godtas ikke. Eventuelle søknader om utsettelse må stiles til studiekonsulent Gro Enerstvedt Smenes: g.e.smenes@iakh.uio.no.

Oppgaven skal være MAKSIMUM seks - 6 - sider á 2300 tegn, eksklusive litteraturliste. I praksis betyr dette at oppgaven skal skrives med Times New Roman, 12 pkt, halvannen linjeavstand. Ellers henvises det til utdelte plansjer og notater om skriving av kvalifiserings- og eksamensoppgaver, samt til dokumentet Seminarinformasjon gruppe 1 og 3

Publisert 27. feb. 2006 16:40

Seminargruppe 1 og 3: I anledning kvalifiseringsoppgaveinnlevering for seminargruppene 1 og 3 i uke 10, anbefales samtlige studenter å lese professor Torbjørn Knutsens Om å skrive semesteroppgave i statsvitenskap

Det er mye skriveteknisk her som i aller høyeste grad også gjør seg gjeldende i historiefaget. Teksten fungerer også som en trygg guide forbi de vanligste fellene for oppgaveskrivende bachelorstudenter i statsvitenskap og historie."

Publisert 22. feb. 2006 11:57

Seminargruppe 1: P.g.a. sykdom ble gruppefremførelse (om ideologiene i mellomkrigstiden) i uke 8 (21. feb.) utsatt til uke 9 (28. feb). Gruppen som skal forberede fremlegg om den amerikanske politikken overfor Vest-Europa i det 20. århundre til 28. februar gjør dette som planlagt - vi får med andre ord TO gruppefremførelser denne seminargangen. Vi skal ellers på dette seminaret gjennomgå svært sentrale momenter i forhold til kvalifiseringsoppgaven(e).

Publisert 10. feb. 2006 11:49
Publisert 24. jan. 2006 17:30

Ekstraforelesningen med Joe Maiolo vil avholdes 16. februar kl. 12.15-14 i aud. 3 Sophus Bugges hus. Se også den detaljerte undervisningsplanen.

Publisert 24. jan. 2006 17:13

Kvalifiseringsoppgave for HIS2371 våren 2006:

Besvar en av følgende oppgaver:

Enten

Hvilken rolle spilte rustningskappløpene i forspillet til 1. og 2. verdenskrig samt under den kalde krigen.

Eller

Skriv en bokanmeldelse av en av enten James Joll The Origins of the First World War eller P.M.H. Bell The Origins of the Second World War in Europe. NB! Bokanmeldelsen må være basert på hele boka.