Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2377 - Høst 2006

Eksamensoppgave utsatt eksamen 15.-18. januar: I hvilken presidentperiode i USA etter 1945 var forholdet mellom USA og Vest-Europa best?

15. jan. 2007 16:11

Utsatt sensur: Beklageligvis blir sensuren i HIS2377 utsatt. Den kommer i StudentWeb 4. januar.

21. des. 2006 14:29

Beskjed fra K. A. Surlien: Kvalifiseringsoppgavene kan hentes i ekspedisjonen i NHA-hus.

24. nov. 2006 13:44