Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 15. desember kl. 14:30

Obligatorisk oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jul. 2020 16:49