HIS4050 – Historieformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ha både muntlig, visuell og skriftlig historieformidling som læringsmål. Studentene skal øves i historieformidling på ulike digitale plattformer, inklusiv nettbasert historieformidling.

Hva lærer du?

  • å jobbe med muntlig, skriftlig og visuell historieformidling, inkludert historieformidling på ulike analoge og digitale plattformer
  • å reflektere over ulike sjangrer i historieformidling
  • å tilrettelegge for historieformidling, f.eks. gjennom arrangering av arrangement
  • å formidle komplekse historiske forhold på en forskningsetisk og ansvarlig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Historie (master - to år).

Undervisning

Det gis undervisning gjennom hele semesteret i form av forelesning og seminar. Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for at studenten skal kunne levere mappeeksamen og få studiepoengsuttelling i emnet. Alle studentene skal øves i visuell, muntlig, skriftlig samt praktisk historieformidling i undervisningen. Dette kan være arrangering av event, muntlige presentasjoner, utarbeide tekster i fellesskap for presentasjon på nett, arbeide med en kronikk og gi tilbakemelding på andre studenters arbeider.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen i emnet er mappeevaluering. Vuderingen er basert på to (2) gruppearbeider (arrangement og blogg) og en (1) individuell oppgave (kronikk). Komponentene som leveres i mappen er resultatet av arbeidet som er blitt gjort gjennom semesteret og vurderes til bestått/ikke bestått. Mer informasjon og krav til de ulike komponentene gis i undervisningen og via læringsplattformen Canvas.

*Vennligst merk at dersom det allerede er lagt inn et slingringsmonn på antall ord, tegn eller sider skal det ikke leveres oppgaver som er lengre eller kortere enn dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk