Semesterside for KONS2040 - Vår 2004

Sensuren har nå falt og er hengt opp på oppslagstavlen til konservering.

25. juni 2004 02:00

Husk at undervisningen er i Georg Sverdrups hus, auditorium 2 i dag 11/5, kl 14.15-16

11. mai 2004 02:00

Notater fra forelesning nr. 4, med Jilleen Nadolny, er lagt ut i KONS2040-permen i ekspedisjonen i Blindernveien.

12. mars 2004 01:00