KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i maleriets teknikk og materialer i de siste 1000 år. Valget av teknikk og materialer gir muligheter og begrensninger for billedkunstens uttrykk, og avgjør dermed maleriets visuelle karakter i de forskjellige epoker. Samtidig danner de interne tekniske tradisjoner et autonomt forløp, uavhengig av stilistiske, ikonografiske og andre eksterne faktorer. Det vil også vises hvordan teknologiske undersøkelser kan bidra til å kaste lys over kunsthistoriske problemstillinger, og til å introdusere nye problemstillinger av relevans for kunstforskningen.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studentene skal være i stand til å:
 

  • Beskrive vanlige malerier og teknikker brukt til å produsere vestlig billedkunst.
  • Beskrive typiske maleunderlag, grunderinger, malingslag og fernisser for malerityper fra middelalder til moderne tid.
  • Beskrive materialbruk og indikere proveniens for alle perioder emnet omfatter.
  • Beskrive de ulike maleteknikker som har blitt benyttet.
  • forstå og ha oversikt over tilgjengelig maleteknisk litteratur.
  • Bruke kunnskapen som er ervervet gjennom emnet til å foreslå sammenheng mellom materialer og teknikker som er brukt.
  • Vurdere om foreslåtte materialer og teknikker er typiske for en gitt periode eller et område.
  • Forstå omfanget av materialer og teknikker brukt i kunstproduksjon i de forskjellige periodene emnet dekker.
  • Formidle resultater i skriftlig akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 5, maksimum 27 studenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha gode leseferdigheter i engelsk. For studenter som ikke er tatt opp på studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap, vil det være en fordel med noe kjennskap til kunsthistorie.

Undervisning

Tradisjonell lysbildeforelesning med demonstrasjoner, eventuelt et museumsbesøk.

Undervisningen vil foregå på engelsk og norsk.

For å gå opp til eksamen må du ha fått godkjent en kvalifiseringsoppgave som gjennomføres som gruppepresentasjon.

Det er også obligatorisk å levere førsteutkast til semesteroppgaven. Både førsteutkastet og presentasjonen må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave. Oppgaven vil deles ut i starten av semesteret. Det er obligatorisk å levere førsteutkast til semesteroppgaven.


Sensorveiledning høsten 2019 (annen eksamensform/hjemmeeksamen).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering (BA-MA).

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Annenhver høst fra 2003
Eksamen
Annenhver høst fra 2003

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk