IBS4220 – Ibsen og det moderne drama

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil hovedvekten ligge på hvordan Ibsens drama bidro til å fornye dramasjangeren og hvordan stykkene hans inngår i en dialog med andre forfatterskap. Emnet leser Ibsens stykker parallelt med andre dramaer, både fra den nordiske konteksten (det såkalte «moderne gjennombrudd»), og fra andre dramatiske tradisjoner. Emnet vil belyse både enkelteksempler og større mønstre, og studentene vil lære metoder for detaljert tekstanalyse og overordnet litteratur- og dramahistorisk kunnskap om Ibsens forfatterskap.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå hvordan stykker av Ibsen og andre forfattere står i dialog med hverandre
  • Analysere både tekster og de historiske/kulturelle kontekster rundt dem
  • Forstå kulturmøter og hvordan klassikere endrer seg når de kommer i kontakt med andre kulturer
  • Bruke både gjeldende metoder for tekstanalyse (nærlesing) og litteraturhistoriske metoder
  • Undersøke hvordan litterære klassikere fungerer i politiske og kulturelle kamper og endringer

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 28 timers undervisning i form av forelesninger og seminar. Studentene leverer en skriftlig kvalifiseringsoppgave underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

 

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca.10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk