English version of this page

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for eksamenskarakteren din før du bestemmer deg for å klage på karakteren. 

Hva er en begrunnelse?

I begrunnelsen får du informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert ditt eksamenssvar. Du bør også lese sensorveiledningen for eksamenen.

Frist for å be om begrunnelse

  • Skriftlig eksamen: Innen en uke etter at karakteren er kunngjort.
  • Muntlige og praktiske eksamener: Rett etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor velger om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Slik ber du om begrunnelse

For skriftlige eksamener ber du om begrunnelse i Studentweb. Logg på Studentweb, gå til siden "Begrunnelse og klage" og følg instruksjonene der.

Logg på Studentweb

For muntlige og praktiske eksamener ber du om begrunnelse direkte, rett etter at du har fått vite karakteren din.

Studier med egne ordninger

Det juridiske fakultet

Du tar direkte kontakt med sensor. Når sensuren er lagt ut, vil vi oppdatere oversikten over treffetider for sensorer. Her finner du telefonnummer og treffetider til sensor for emnene dine.

Hvis kontaktinfo til sensor ikke står på ditt emne, ta kontakt med Studentinfosenteret på Juridisk fakultet.

Det medisinske fakultet

Medisinstudiet og fellessemestrene i klinisk ernæring:

Ved skriftlig digital eksamen i Inspera i modul 8 må alle som ønsker det be om begrunnelse for karakteren. Send en e-post til studiekonsulenten på medisin

Ved de andre skriftlige digitale eksamener gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Ved skriftlig eksamen (penn og papir), se beskjed som blir lagt ut i Mine studier etter sensur.

Helseledelse og helseøkonomi:

Begrunnelse for HADM4301 sendes til alle kandidater. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i dette emnet.

Profesjonsemner og PPU-emner ved ILS

Begrunnelse for PROF-emner og PPU-emner ved ILS sendes til alle kandidater. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i disse emnene.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 29. jan. 2020 22:14 - Sist endra 2. mars 2020 16:52