English version of this page

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for eksamenskarakteren din før du bestemmer deg for å klage på karakteren. 

Hva er en begrunnelse?

I begrunnelsen får du informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert ditt eksamenssvar. Du bør også lese sensorveiledningen for eksamenen. 

Frist for å be om begrunnelse

 • Skriftlig eksamen: Innen en uke etter at karakteren er kunngjort.
 • Muntlige og praktiske eksamener: Rett etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor velger om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Slik ber du om begrunnelse

Det humanistiske fakultet

For å be om begrunnelse, send en e-post til instituttet som har ansvar for emnet ditt.

E-posten må inneholde

 • i emnefeltet [begrunnelse - emnekode]
 • i selve e-posten
  • hvilken eksamen det gjelder
  • ditt kandidatnummer
  • telefonnummer og e-postadresse

Send e-posten til:

Finn ditt institutt

Er du usikker på hvilket institutt emnet ditt tilhører, kan du se i høyre kolonne på emnesiden.

Tast inn emnekoden din for å gå til emnesiden:

 

illustrasjonsbilde som viser hvor du finner kontaktinfo på nettsiden

 

 

Det juridiske fakultet

Du tar direkte kontakt med sensor. Når sensuren er lagt ut, vil vi oppdatere oversikten over treffetider for sensorer. Her finner du telefonnummer og treffetider til sensor for emnene dine.

Hvis kontaktinfo til sensor ikke står på ditt emne, ta kontakt med Studentinfosenteret på Juridisk fakultet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

For å be om begrunnelse, send en e-post til instituttet som har ansvar for emnet ditt.

E-posten må inneholde

 • i emnefeltet [begrunnelse - emnekode]
 • i selve e-posten
  • hvilken eksamen det gjelder
  • ditt kandidatnummer
  • telefonnummer og e-postadresse

Send e-posten til

Finn ditt institutt

Er du usikker på kva institutt emnet ditt tilhøyrer, kan du sjå i høgre kolonne på emnesida.

Tast inn emnekoden din for å gå til emnesida:

 

illustasjonsbilde som viser hvor kontaktinfo står på nettsiden.

 

 

Det medisinske fakultet

Bachelorprogrammet i Helseledelse og helseøkonomi

Masterprogrammene Health Economics, Policy and Management / European Master in Health Economics and Management

Masterprogrammet i Klinisk Ernæring (unntatt ERN1100)

Profesjonsstudiet medisin og fellessemestrene på klinisk ernæring:

Ved skriftlig digital eksamen i Inspera i modul 8 må alle som ønsker det be om begrunnelse for karakteren. Send en e-post til studiekonsulenten på medisin

Ved de andre skriftlige digitale eksamener gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Ved skriftlig eksamen (penn og papir), se beskjed som blir lagt ut i Mine studier etter sensur.

Andre bachelor- og masterstudenter:

Send en e-post til studieadministrasjonen for programmet ditt.

E-posten må inneholde:

 • I emnefeltet: begrunnelse - emnekode.
 • I selve e-posten: Hvilken eksamen det gjelder (emnekode), ditt kandidatnummer, telefonnummer og e-postadresse du kan nås på.

Send en epost for hvert emne du ønsker begrunnelse for.

Det odontologiske fakultet

Kontakt studiekonsulenten på programmet ditt.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

For å be om begrunnelse må du fylle ut ett nettskjema. Nettskjemaet finner du på emnesiden under "Begrunnelse og klage".

Tast inn emnekoden din for å gå til emnesiden:

Det teologiske fakultet

Ta direkte kontakt med sensor. Husk at du må oppgi ditt kandidatnummer. Hvis du ikke finner kontaktinfo til sensor på emnesiden, kan du ta kontakt med TF-studieinfo for å få oppgitt denne informasjonen.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Nettskjema for begrunnelse (bokmål)

Nettskjema for grunngjeving (nynorsk)

Centre for Educational Measurement: Fyll ut nettskjema/fill in the online form

Andre enheter

Senter for tverrfaglige kjønnsstudier:

Senter for utvikling og miljø

International Summer School

UiO Energi/ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer

Klage på eksamenskarakter

Du kan klage på karakteren på alle skriftlige eksamener. Muntlige eller praktiske eksamener kan ikke påklages fordi prestasjonen ikke er dokumentert for ettertiden.

Klage på formelle feil ved eksamen

Du kan klage på formelle feil ved eksamen. Dette kan vere feil for eksempel med eksamensoppgavene, eksamensavviklingen eller sensur.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 8. mai 2016 12:18 - Sist endra 27. nov. 2019 14:16