English version of this page

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for eksamenskarakteren din før du bestemmer deg for å klage på karakteren. 

Hva er en begrunnelse?

I begrunnelsen får du informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert ditt eksamenssvar. Du bør også lese sensorveiledningen for eksamenen.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Begrunnelser er vanligvis skriftlige, men kan også gis muntlig.

Slik ber du om begrunnelse

Skriftlige eksamener

Du ber om begrunnelse i Studentweb på siden "Begrunnelse og klage".

Frist: Innen en uke etter at karakteren er kunngjort.

Logg på Studentweb

Muntlige og praktiske eksamener

Du ber sensor om begrunnelse når du får vite karakteren din.

Frist: Rett etter at du har fått vite karakteren din.

Studier med egne ordninger for begrunnelser

Det humanistiske fakultet

Masteroppgaver

Det gis skriftlig begrunnelse til alle.

Kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet

Du tar direkte kontakt med sensor. Når sensuren er lagt ut, vil vi oppdatere oversikten over treffetider for sensorer. Her finner du telefonnummer og treffetider til sensor for emnene dine.

Det medisinske fakultet

Medisinstudiet og fellessemestrene i klinisk ernæring:

Ved skriftlig digital eksamen i Inspera i modul 8 må alle som ønsker det be om begrunnelse for karakteren. Send en e-post til MED-studieinfo

Ved de andre skriftlige digitale eksamener gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Ved skriftlig eksamen (penn og papir), se beskjed som blir lagt ut i Mine studier etter sensur.

Helseledelse og helseøkonomi:

Begrunnelse for HADM4001, HADM4102, HADM4301, HELSE4501, HELSEF4200 og HELSEF4301 sendes til alle kandidater. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i dette emnet.

Klinisk ernæring:

Begrunnelse i emnet ERN3400 vil bli gitt underveis i emnet etter oppgaveinnleveringer. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i dette emnet.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Emner ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning:

Begrunnelse for PROF-emner og PPU-emner ved ILS sendes til alle kandidater. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i disse emnene.

Masteroppgaver ved Institutt for spesialpedagogikk:

Det gis skriftlig begrunnelser til alle.

Emner ved Centre for Educational Measurment (CEMO):

På enkelte emner ved CEMO gis begrunnelsen muntlig. Du får beskjed på e-post hvis dette er tilfelle, med lenke til nettskjema. Etter fristen for å be om begrunnelse har gått ut, tar vi kontakt med deg for å sette opp et tidspunkt. 

Masteroppgaver:
Det gis skriftlig begrunnelse til alle. Se emneside. 

Emner ved institutt for pedagogikk:

På enkelte emner ved IPED gis begrunnelsen muntlig. Se informasjon på semestersiden. 

Klage på eksamenskarakter

Du kan klage på karakteren på alle skriftlige eksamener. Muntlige eller praktiske eksamener kan ikke påklages fordi prestasjonen ikke er dokumentert for ettertiden.

Klage på formelle feil ved eksamen

Du kan klage på formelle feil ved eksamen. Dette kan vere feil for eksempel med eksamensoppgavene, eksamensavviklingen eller sensur.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 29. jan. 2020 22:14 - Sist endra 28. okt. 2021 12:23