English version of this page

Tilrettelegging til eksamen

Hvis din funksjonsnedsettelse eller sykdom fører til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen. 

Hva kan du søke om?

Fakultetet vurderer hva slags tilrettelegging du kan få på grunnlag av opplysninger som du og din lege gir i søknadsskjemaet. Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter og skal ikke føre til en reduksjon av faglige krav. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.

Du kan for eksempel søke om:

 • Ekstra tid hvis funksjonsnedsettelsen fører til at du arbeider saktere.
 • Ekstra tid for mødre som ammer.
 • Mulighet for å hvile eller bevege deg under eksamen. 
 • Tekniske hjelpemidler som programvare og diktafon. 
 • Ergonomisk utstyr som hvilebenk, regulerbar stol eller bord.
 • Mulighet for skjermet plass, mindre rom eller enerom.
 • Spesielle verktøy for stavekontroll, bildestørrelse eller opplesning av tekst i Inspera (digital eksamen)

Spørsmål

​​​​​​Kontakt infosenteret på fakultetet ditt.


Allergi og eksamen

Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Les mer om pollenallergi og eksamen.

Søknadsskjema

 1. Fyll ut søknadsskjema. Lege/sakkyndig skal fylle ut side to (legeattest) i skjemaet.
 2. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Søknadsfrister

 • 1.september for høstsemesteret
 • 1. februar for vårsemesteret

Hvor leverer jeg søknaden?

Du må levere eller sende søknad og dokumentasjon i posten til fakultetet ditt. Søknaden kan ikke sendes på e-post.

NB! Det medisinske fakultet har egen info for levering/sending av søknad

Hvis du tar emner ved flere fakulteter, må du sende søknaden og dokumentasjonen til hvert av fakultetene.

Sykdom etter fristen

Hvis du blir syk eller skadet etter at søknadsfristen har gått ut, må du kontakte infosenteret ved fakultetet ditt så raskt som mulig.i