English version of this page

Søk om tilrettelegging på eksamen

Du kan søke om tilrettelegging på eksamen hvis du har en funksjonsnedsettelse, sykdom eller særskilt behov. 

Hvem kan søke?

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan søke om individuell tilrettelegging. Retten gjelder tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen.

Funksjonsnedsettelse kan være tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. 

Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læringsmessige utfordringer. Vanskene kan være midlertidige eller varige, men må være av vesentlig karakter. 

Søknadsfrister

 • 1. september for høstsemesteret
 • 1. februar for vårsemesteret
 • 14. juli for Den Internasjonale Sommerskolen

Har det oppstått et tilretteleggingsbehov, og fristen har gått ut? Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet.

Dersom fristen går ut på en lørdag, søndag eller helligdag, blir den forlenget til neste arbeidsdag.

Søknadsskjema

  Tar du emner ved flere fakulteter må du sende søknad og dokumentasjon til hvert av fakultetene.

  Er du usikker på hvilket fakultet eller institutt emnet ditt hører til? Du kan sjekke nederst på emnesiden. Søk opp emnet og sjekk nederst på emnesiden under "Kontakt". Du kan også spørre infosenteret på fakultetet ditt.

   

  Dokumentasjon

  Du må legge ved dokumentasjon fra lege/sakkyndig. Den bør inneholde informasjon om hvordan dine vansker påvirker gjennomføring av eksamen, og forslag til tiltak. 

  Språk: Dokumentasjonen må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

  Ettersending: Du kan ettersende dokumentasjonen. Det kan du gjøre via søknadsskjemaet, og senest tre uker etter søknadsfristen. 

  Dersom du ikke har en gyldig dokumentasjon fra før, kan du skrive ut dette legeskjemaet som skal fylles ut av en lege/sakkyndig:

  Ulike krav til dokumentasjon

  Lese- og skrivevansker
  Ved lese- og skrivevansker, må det legges ved uttalelse eller utredningsrapport fra PPT/logoped/spesialist. Eksempler på lese- og skrivevansker kan være dysleksi, dykalkuli og dysgrafi.

  Konsentrasjonsvansker og eksamensangst
  Konsentrasjonsvansker og eksamensangst er tilstander som i seg selv ikke gir grunnlag for tilrettelegging til eksamen. Unntak kan være der plagene er av så alvorlig karakter at det kan regnes som en funksjonsnedsettelse. Dette må i tilfelle dokumenteres av lege/sakkyndig.

  Pollenallergi
  Pollenallergi blir vurdert som en akutt plage/sykdom. Les mer om pollenallergi i eksamenssituasjonen.

   

  Hva kan du søke om?

  Ekstra tid

  Utvidet eksamenstid som kan brukes til å besvare oppgaven. Innvilges etter behov. 

  Hviletid og ammetid

  Hviletid
  Ekstra tid som kan brukes til å hvile under eksamen. Hviletid skal ikke brukes til å besvare oppgaven og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget.

  Ammetid
  Ekstra tid som kan brukes til å amme under eksamen. Ammetid skal ikke brukes til å besvare oppgaven og skal kun benyttes til det formålet det er innvilget.

  Les mer om hvordan hviletid/ammetid anvendes under skoleeksamen

  Tilretteleggingsprogrammer

  Det er forventet at studenten er kjent med programvaren(e) før eksamen. UiO tilbyr følgende tilretteleggingsprogrammer.

  Program Beskrivelse
  Dragon Naturally Speaking

  Tale til tekst program uten ordliste. Tekst dikteres ved bruk av mikrofon og teksten blir skrevet ned automatisk. Hvis du har benyttet programmet tidligere vil du ha en personlig brukerprofilen med din uttalemåte slik at programmet viser riktig ord på skjermen ved diktering. Finnes kun på engelsk.

  Infovox4

  Talesyntese som leser tekst på skjerm. Talesyntese er programvare som avkoder digital tekst og leser den høyt. Aktuell å bruke når dyslektikere skal ha eksamen på fremmedspråk, men ikke kan bruke ordliste. Finnes på alle språk.

  Lingdys Pluss

  Et lese- og skriveverktøy som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Inneholder ordliste på bokmål, nynorsk og engelsk. 

  Lenke til nedlastning av demo-versjonen. 

  MS Word Rette -og skriveprogram som kan brukes av kandidater med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker hvor retteprogrammet i Inspera ikke er tilstrekkelig.
  Windows Magnifier Innebygd forstørrelsesprogram i Windows 10. Gjør deler av eller hele skjermen større, slik at man kan se ordene og bildene bedre. 
   
  ZoomText Forstørrelse av skjermbildet og lesing av tekst på skjermen. Brukes hovedsakelig av synshemmede.
   

  Tilretteleggingsutstyr

  UiO tilbyr følgende ergonomisk utstyr som kan brukes på eksamen. 

  Utstyr Beskrivelse
  Bordlampe med dimmer Bordlampe med regulerbar lysstyrke.
  Evoluent Vertical Mouse Vertikal mus.
  Ergonomic Mouse Vertikal mus.
  Fotskammel Finnes i flere høyder og med fast eller vippefunksjon. Kan være viktig å sjekke ut med kandidaten før eksamen.
  Heve-og-senke-bord Bord som kan justeres i høyde slik at kandidaten kan stå eller sitte å skrive.
  Håndleddstøtte Støtte for håndleddet mens man skriver.
  Mousetrapper Et ergonomisk alternativ til konvensjonell mus med styrematte.
  Musematte med håndleddsstøtte Musematte med støtte for håndleddet.
  Skjermvegger Skillevegg som er til å flytte på og som kan brukes for å skjerme spesifikke plasser i en sal.
  Spesialstoler Regulerbar stol.
  Underarmstøtte Støtte til å lene armene på mens man skriver.
  Diktafon Brukes av personer som ikke kan skrive på tastatur eller for hånd.
  Ergonomisk tastatur Er et alternativ til vanlig tastatur som er utformet for å forhindre slitasjeskader. Finnes mange varianter - spesifiser.
  Lese-TV Brukes av synshemmede. Skjerm med kamera som forstørrer tekst på papir og har innstillinger som gjør at man kan få invertert tekst i flere farger.
  Lupelampe Brukes av synshemmede for å forstørre tekst på papir og ev. andre gjenstander. På nye modeller med LED lys kan dette ofte dimmes
  Regulerbar LED-lampe Brukes av personer med synsproblemer. Lysstyrken kan reguleres trinnløst
  Rollermouse Er et alternativ til Mousetrapper.

  Skjermet plass

  I Silurveien 2 tilbyr UiO følgende skjermede plasser:

  Hva Beskrivelse
  Skjerming i ordinær sal Skjermvegg på hver side av plassen for å redusere støy og forstyrrelser.
  Mindre sal Mindre sal (sal 4C) med 12 plasser.
  Enerom Enerom med heve-og-senke-bord.

  Lese- og/eller skrivehjelp

  Lesehjelp kan søkes om i de tilfeller hvor det er behov for hjelp til å lese hele eller deler av eksamensoppgaven/besvarelsen høyt under eksamen.

  Skrivehjelp kan søkes om i de tilfeller hvor det er behov for hjelp til å skrive eksamensbesvarelsen på eksamen.

  Ved muntlig eksamen

  Ved muntlig eksamen er det andre tilretteleggingstiltak som vurderes. Dersom du har behov for tilrettelegging ved muntlig eksamen, spesifiser hva slags tilrettelegging du søker om i fritekst under punktet «Annet» i søknadsskjemaet for tilrettelegging på eksamen.

  Spørsmål?

  Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet.