Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og oppgave

Trekkfrist: 19. april

Utlevering av oppgaven: 3. mai kl. 09:30

Innleveringsfrist: 3. mai kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. juni

Obligatorisk innlevering

Merknad: For innleveringsfrister, se: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/v22/datoer-og-frister.html

Obligatorisk innlevering 2

Merknad: For innleveringsfrister, se: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/v22/eksamen/index.html

Obligatorisk deltakelse i undervisning

Merknad: For mer informasjon, se: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/seminarvarianten.html

Selvstudiumsvariant, hjemmeksamen

Trekkfrist: 19. april

Utlevering av oppgaven: 3. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 01:54