Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 29. feb. 2012 13:13 av Rita Hjorteset
Sist endret 7. feb. 2013 12:06 av Rita Hjorteset
Sist endret 27. feb. 2014 14:30 av Rita Hjorteset
Sist endret 29. apr. 2015 10:17 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. feb. 2016 16:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2017 12:49 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2018 15:37 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 11:31 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 11:31 av Rita Hjorteset
Sist endret 22. okt. 2009 13:45 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 22. okt. 2009 13:45 av Karen Skadsheim Sikkeland