Semesterside for FIL1003 - Vår 2005

romatur

Romaturen er avlyst.

30. sep. 2005 16:44

Uavhentede oppgaver: Som de fleste sikkert vet skal instituttet flytte i løpet av andre halvdel av juni. Vi ber i den forbindelse alle studentene om å hente sine obligatoriske innleveringsoppgaver på ekspedisjonskontoret til IFIKK i 3. etg. P.A.Munchs hus innen 15. juni. Alle uavhentede oppgaver vil etter denne dato bli makulert.

12. mai 2005 02:00

Ny beskjed til studenter som følger seminargruppe 4: Undervisningen fra forrige uke vil bli tatt igjen onsdag 11. mai til samme tid og sted.

6. mai 2005 02:00