Semesterside for FIL1003 - Vår 2006

Forelesningen tirsdag 18. april er forskjøvet til uken etter.

Dette innebærer at forelesningsrekken avsluttes tirsdag 02. mai.

Se detaljert undervisningsplan for mer informasjon.

3. apr. 2006 16:11

Oppdaterte tider for gruppeundervisning:

gruppe 1: 03.04, 12-14, sem.rom. 504 Eilert Sundts hus, 24.04, 12-14, vanlig sted, 08.05, 12-14 sem.rom.210, Eilert Sundt blokk B

gruppe 3: 03.04, 16-18, sem.rom.6 Sophus Bugges hus, 24.04 vanlig, 08.05 16-18, sem.rom.6 Sophus Bugges hus

gruppe 2 og 4: 4. april, moeterom 0279 Fysikkbygget (BL24); gr. 2: 1415-1600, gr. 4: 1615-1800.

Ellers gaar undervisningen som planlagt: Uke 17: 26. april, samme tid og sted Uke 18: 03. mai, samme tid og sted

31. mars 2006 16:40

Oppgave 2: Obligatorisk essay i etikk – maks. 3 normalsider (2300 tegn uten mellomrom per side):

Det hevdes ofte at en utilitaristisk teori om moralske rettigheter er selvmotsigende, fordi respekten for moralske rettigheter innebærer at det i enkelte situasjoner kan være galt å gjøre det som maksimerer lykken. Diskuter dette problemet i lys av kapittel V i Mills Utilitarianism.

Innleveres tirsdag 18. april innen kl. 14.00 på IFIKKs ekspedisjonskontor i Niels Treschows hus, 4. etasje.

28. mars 2006 12:51