Pensum/læringskrav

Oppgitte sider, avsnitt og kapitler gjelder fra og med – til og med.

Aristoteles: Nicomachean Ethics, bok I , bok II, bok III, bok IV. http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/aristotle.html.

Hobbes: Leviathan, kap. 13-19. http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/hobbes_thomas.html.

Hume: A Treatise of Human Nature, bok III, del I, i-ii, bok III, del II, i-ii . http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/hume_david.html.

Jürgen Habermas: Discourse Ethics: Notes on a Program of Philosophical Justification, i : Moral Consciousness and Communicative Action , 1992. Oxford: Polity Press. (s 43-109).

Locke: Second Treatise of Government, bok II, kap. 1-5. http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm .

Kant : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, forord, kap. 1 og 2 (finnes i norsk og engelsk oversettelse og på internett). http://philosophy.eserver.org/kant/metaphys-of-morals.txt .

Kant: Die Metaphysik der Sitten, f.o.m. innledning i rettslæren, § A, t.o.m. kap. 2, § 17; tilsvarer s. 229-270 i Akademi-utgavens paginering (finnes i engelsk oversettelse og på internett). http://etext.library.adelaide.edu.au/k/k16sr/index.html.

Bentham: Introduction to the Principles of Morals and Legislation, kap 1 og 4. Finnes på internett. http://www.la.utexas.edu/labyrinth/ipml/index.html.

Mill: Utilitarianism, Hele. Finnes på internett. http://www.utilitarianism.com/mill1.htm.

Rawls: A Theory of Justice , (revised edition), avsn. 3-6, 9-12 (bare t.o.m. s. 58), 17, 24, 30, 40, 46 (bare prinsippene på s. 266-267.

Det anbefales å kjøpe bøkene fremfor å basere seg på nettutskrifter, men studentene må selv velge utgaver av bøkene ut fra deres preferanser. Her kan Akademika være til hjelp.

Sekundærlitteratur

Stephen Darwall, Philosophical Ethics, Westview Press, 1997.

Wiggins, David, Ethics. Twelve Lectures on the Philosophy of Morality, London: Penguin, 2006.

Publisert 24. okt. 2006 10:22 - Sist endret 17. jan. 2007 14:24