Semesterside for FIL1003 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Merk at siste seminar har blitt forskjøvet fram til 14. og 15. mai, samme klokkeslett og sted som ellers. Øyvind Rabbås vil vikariere for Kari Sletnes denne siste gangen.

23. apr. 2018 08:52

Vær oppmerksomme på at vi har gjort noen små endringer i timeplanene til de tre gruppene, slik at et fåtall ganger har blitt forskjøvet frem i tid. Timeplanene er nå oppdatert.

1. feb. 2018 10:49

Alle står fritt til selv å velge den av de tre gruppene som passer best med timeplanen for øvrig, men gruppe 2 er i utgangspunktet primært tiltenkt studentene på lektorprogrammet.

29. nov. 2017 13:00