Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL1004 - Høst 2004

Uavhentede oppgaver: I forbindelse med flyttingen av instituttet, ber vi om at alle uavhentede oppgaver hentes på ekspedisjonskontoret i 3. etg. P.A.Munchs hus innen 15. juni. Oppgaver som innen denne dato ikke er blitt hentet, vil bli makulert.

31. mai 2005 17:49

Handouts etc. i forbindelse med gruppeundervisningen finner du ved å logge på Classfronter

6. mars 2005 04:52

Obligatoriske hjemmearbeider

Oppgave i språkfilosofi. Oppgaveteksten kunngjøres på forelesningen den 30. august.

Innlevering: Torsdag 16. september innen kl. 14: Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. P.A. Munchs hus.

Gruppeundervisningen i språkfilosofi finner sted i uke 37, 39 og 47.

Oppgave i logikk. Oppgaveteksten kunngjøres på forelesningen 6. september. Innlevering: Torsdag 11. november innen kl. 14: Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. P.A. Munchs hus.

Gruppeundervisningen i logikk finner sted i uke 40, 45 og 48.

Det er kun studenter som har fått plass på gruppeundervisningen som vil få sine oppgaver vurdert av gruppelærer.

26. aug. 2004 02:00