Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere gitte eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.

Sist endret 7. okt. 2008 08:38 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 7. okt. 2008 08:38 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 15. nov. 2010 10:06 av Caroline Christin Hansen
Sist endret 15. nov. 2010 10:09 av Caroline Christin Hansen
Sist endret 18. sep. 2012 14:38 av Rita Hjorteset
Sist endret 29. feb. 2012 13:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 7. feb. 2013 12:05 av Rita Hjorteset
Sist endret 27. feb. 2014 14:35 av Rita Hjorteset
Sist endret 29. apr. 2015 10:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. feb. 2016 16:22 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. feb. 2016 16:21 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2017 12:51 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. okt. 2018 15:48 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. okt. 2018 15:48 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 11:49 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 11:50 av Rita Hjorteset
Sist endret 4. mai 2020 21:05 av Rita Hjorteset