Beskjeder

Publisert 26. apr. 2006 15:42

Nye tider for gruppeundervisning gruppe 4:

Tirsdag 02.05, Seminarrom 7 Sophus Bugges hus, kl. 14.15

Mandag 08.05, Seminarrom 4 Sophus Bugges hus, kl. 14.15

Publisert 26. apr. 2006 15:40

Nye tider for gruppeundervisning gruppe 3.

Onsdag 03.05 og 10.05, Grupperom 7 Georg Sverdrups hus kl. 12.15

Publisert 7. apr. 2006 11:15

Forelesningsrekken er forlenger til 11. mai. Se detaljert undervisningsplan for mer informasjon.

Publisert 3. apr. 2006 15:28

Obligatorisk oppgave 2

Gjengi Pascals veddemål og diskuter dets plausibilitet.

Skriv et lite essay (1200-2000 ord), hvor dere drøfter dette spørsmålet. Bruk en stor venstre marg (5 cm).

Merk: Oppgaven leveres før kl. 14, mandag 24 april i ekspedisjonskontoret i 4 etg Niels Treschows hus, se her for full instruks. Kun studenter som har fått plass i gruppeundervisningen har anledning til å levere oppgaven.

Publisert 3. apr. 2006 12:28

Oblig 1 revidert

De som leverte for andre gang har alle fått godkjent.

Publisert 31. mars 2006 16:47

Oppdaterte tider gruppeundervisning:

Gruppe 1: Tirsdag 04.04 kl. 16:15-18:00 på GS grupperom 1* Tirsdag 25.04 kl. 16:15-18:00 på GS undervisningsrom 2 Tirsdag 02.05 kl. 16:15-18:00 på GS undervisningsrom 2

Gruppe 2: Fredag 07.04 kl. 14:15-16:00 på rom 101 HHs hus* Fredag 28.04 kl. 14:15-16:00 på rom 101 HHs hus Fredag 05.05 kl. 14:15-16:00 på rom 101 HHs hus

Publisert 1. mars 2006 15:23

Forelesningen 09. mars utgår pga "åpen dag". Se detaljert undervisningsplan for mer info.

Publisert 9. feb. 2006 19:07

Oppgavetekst - første obligatoriske innlevering:

Velg én av følgende to oppgaver: (a) Les fjerde bok av Platons Staten. Legg godt merke til definisjonene av sjelens dyder og den avsluttende delen. Sokrates argumenterer her at en rettferdig sjel er en lykkelig sjel og en urettferig sjel ulykkelig. Gengi hovedbrikkene i argumentasjonen og ta siden en begrunnet stilling til spørmålet om en forstyrret sjel (karakter, person) nødvendigvis er ulykkelig.

(b) Man kan prøve å argumentere for Platons idélære (eller en lignende posisjon) ved å hevde at en oppfatning av noe som noe, F for eksempel, i en begrenset, relativ grad forutsetter en forståelse av F i en absolutt, ikke-relativ forstand. Prøv å utvikle et slikt argument og ta siden stilling til det.

Essayet skal (1200-1600 ord). Bruk en stor venstre marg (5 cm).

Oppgaven skal leveres torsdag 23 februar innen kl. 14 i resepsjonen i 4.etg. Nils Treschows...

Publisert 3. feb. 2006 12:18

Obligatoriske oppgaver

Oppgave 1 blir gitt på forelesning torsdag 9 februar, og skal leveres på ekspedisjonskontoret i 4 etg NT torsdag 23 februar innen kl. 14 00.

Full innstruks for oppgavelevering finner dere her

Oppgave 2 blir gitt på emnesidene mandag 3 april, og skal leveres på ekspedisjonskontoret i 4 etg NT mandag 24 april innen kl. 14 00.