Dette emnet er nedlagt

FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift)

Kort om emnet

Tema for kurset er filosofi i barnelitteratur, ungdomslitteratur og all-alderlitteratur.

Kurset egner seg for lærere som underviser i filosofi i skolen, bibliotekarer og andre som driver med veiledning og informasjon om barne- og ungdomslitteratur.

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å viderutvikle forståelse for filosofien i det narrative og det narrative i filosofien, begge tilknyttet "livsverden" (Lebenswelt) snarere enn vitenskapens modellverden. Filosofiske problemer i fortellingens gang og i replikker vil bli hentet ut, diskutert og analysert.

Opptak og adgangsregulering

Kurset koster kr. 5000,-. Semesteravgift og kursmateriell kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Undervisning

28 undervisningstimer fordelt over 3 helgesamlinger (fredag og lørdag).

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk