Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2105 - Vår 2009

Sensuren i emnet vil beklageligvis bli en del forsinket. Ny kunngjøringsdato er 26. juni.

28. mai 2009 12:39

VIKTIG: Da seminaret måtte avlyses 30.1., gjør vi oppmerksom på at seminarrekken vil holde på én uke lenger en planlagt.

16. feb. 2009 13:04

Masterkopiene er funnet! De fåes nå på ekspedisjonskontoret, 4. etg NT.

11. feb. 2009 14:16