Semesterside for FIL2302 - Vår 2008

NB! Innleveringsfrist for semesteroppgaven er fredag 23. mai innen klokka 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor i 4 etg Niels Treschows hus. Kontoret holder åpent hver dag mellom 10.00 og 14.00. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

15. mai 2008 15:21

Viktig. Pga utvidet undervisning må eksamensdato, dvs innleveringsfrist på semesteroppgaven, utsettes fra 13. mai til 23. mai.

4. jan. 2008 15:49

Detaljert undervisningsplan er lagt ut til venstre på siden. Vi gjør oppmerksom på at denne er foreløpig og omtrentlig.

1. obligatoriske oppgave har innleveringsfrist 19. februar innen kl. 13.00.

2. obligatoriske oppgave har innleveringsfrist 7. april innen kl 13.00.

Begge obligatoriske oppgaver leveres i en mappe på fronter.

4. jan. 2008 13:41