Dette emnet er nedlagt

FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Filosofisk praksis er en virksomhet der konkrete allmennmenneskelige utfordringer gjøres til gjenstand for filosofisk refleksjon individuelt eller i grupper, og der filosofen fremstår som en prosesskonsulent eller profesjonell samtalepartner, og ikke en tradisjonell foreleser. Filosofisk praksis henter inspirasjon fra ulike filosofiske retninger med røtter tilbake til gresk etikk og livsfilosofi, så vel som til mer moderne strømninger i filosofien. I sin moderne form ble filosofisk praksis grunnlagt av den tyske filosofen Gerd Achenbach omkring 1980 og finnes i dag i alle verdensdeler.

Hva lærer du?

Kursets mål er å gi deltakerne en bred teoretisk forståelse av fenomenet filosofisk praksis. Studentene lærer å plassere ulike typer filosofisk praksis i en idémessig- og sosial kontekst. Innleveringsoppgavene gir studentene trening i å reflektere over egen livserfaring gjennom essayskriving. Et mål med dette arbeidet er å gi et bilde av hvordan en slik refleksjon kan gjøres filosofisk, slik målet også er i filosofisk praksis, samt å invitere til en drøfting av hva begrepet filosofisk kan innebære i denne sammenhengen.

Kurset gir i seg selv ikke kompetanse til å arbeide som filosofisk praktiker. Men de som fullfører kurset, og som i tillegg har den tilstrekkelige fagfilosofiske utdanning, kan søke om opptak ved utdanningsprogrammet til Norsk selskap for filosofisk praksis. Programmet er toårig og danner rammen rundt et praktisk-teoretisk øvelsesarbeid som etter gjennomføring gir rett til å arbeide som filosofisk praktiker med selskapets godkjenning. Les mer på www.nsfp.no.

Opptak og adgangsregulering

Kursdeltakelse koster kr 10000,- Semesteravgift og kursmateriell kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Frist for påmelding er 3 uker før kursstart.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er først og fremst rettet mot ferdig utdannede filosofer og studenter som har avlagt bachelorgrad i filosofi.

Sykepleiere, sosionomer, veiledere, coacher og andre utøvere av fag med fokus på problemløsning gjennom samtaler og mellommenneskelige relasjoner får gjennom studiet et grunnlag for å integrere filosofiske aspekter i egen praksis.

Undervisning

Emnet undervises over tre lørdags-/søndagssamlinger. Etter hver samling må hver student levere et 4-5 siders essay som alle vil inngå i mappevurderingen.

Det er krav om minimum 80% oppmøte for at kurset skal regnes som fullført, og kursbevis kan utskrives. Sykdom e.l. gir ikke gyldig fravær utover de tillatte 20%.

Eksamen

Etter hver samling må hver student levere et 4-5 siders essay som alle vil inngå i mappevurderingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Bestemte semestre

Eksamen

Høst 2009

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk