Dette emnet er nedlagt

FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema som blir behandlet: Trinitarisk teologi, kristologi, kosmologi, antropologi, mystikk og ikonografi.

Hva lærer du?

Kurset har som siktemål å gi en innføring i og forståelse av oldkirkelige debatter og oldkirkelig spiritualitet gjennom studiet av tekster og sekundærlitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Kursdeltakelse koster kr 5.000,- Semesteravgift og kursmateriell kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for teologistudenter, prester, høyskolelærere som underviser i oldkirkens historie eller i teologihistorie, generelt personer med interesse for oldkirkens tenkning og spiritualitet.

Undervisning

Undervisningstid og form: 18 dobbelttimer fordelt på 3 samlinger, hver over to dager (fredag-lørdag). Forelesninger og seminarvirksomhet, gjerne med forberedte innlegg fra studentene.

Eksamen

Eksamen består i skrivingen av et essay på ca. 10 sider som leveres siste kursdag. Studentene vil få mulighet til å arbeide med tema som de måtte være spesielt interessert i. Veiledning tilbys.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk