Semesterside for FIL3090 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det blir satt opp en dobbelttime torsdag 4. mai fra kl. 14.15-16.00 i seminarrom 144 i GM.

24. apr. 2017 19:59

Dobbelttimen som ble avlyst vil i stedet bli satt opp neste uke. Nøyaktig beskjed om tid og sted blir lagt ut snart.

24. apr. 2017 10:50

Seminartimen I dag forskyves til et senere tidspunkt. Se e-post fra Bjørn Ramberg.

3. apr. 2017 09:06

Fristen for å levere obligatorisk utkast er våren 17 satt til 24. april kl. 14.00. Utkastet skal leveres bade i Fronter (Fronter-rommet til FIL3090) samt til veileder.

Oversikt over selvvalgt pensum - som kommer I tillegg til pensumet på det respektive 2000-emnet - skal leveres direkte til veileder innen 20. februar.

9. jan. 2017 13:46