Semesterside for FIL4200 - Høst 2005

Fristen for å innlevere semesteroppgave (FIL4210/FIL4220), er satt til TORSDAG 22.12, innen kl. 14.00. Oppgaven skal leveres til studiekonsulent Fredrik Bråten, rom 411 NT.

Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

28. nov. 2005 11:46