FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere vitenskapsfilosofiske og/eller erkjennelsesteoretiske problemstillinger på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen på 8-12 A4 sider med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur, og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Overlappende emner

Overlappet med FIL2208 gjelder fra og med våren 2017.

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning/forelesninger gjennom hele semesteret. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Du må sende inn 1-3 spørsmål eller kommentarer til teksten som skal diskuteres hver uke. Disse leverer du i Canvas i forkant av seminaret (nærmere beskjed legges ut i Canvas). Det er obligatorisk å sende inn spørsmål/kommentarer minimum 8 ganger
  • Et muntlig fremlegg der du tar for deg en av pensumtekstene (ca 15 minutter)

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Aktivitetene er knyttet til undervisningen, og er gyldige kun det semesteret de gjennomføre.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 10-12 sider, ikke inkludert noter og referanser. Eksamenen leverer du i Inspera

Veiledning vil bli tilbudt, men retten til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast til semesteroppgaven.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Undervises første gang høsten 2003

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Vår 2021

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2022

Vår 2021

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Engelsk