Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4461 - Vår 2005

Ny frist for innlevering er tirsdag 31 mai kl 14:00. Innleveringen skal skje til ekspedisjonskontoret i 3 etg i P.A.Munchs hus, innstruks for innlevering finner du her

24. mai 2005 15:58

Innlevering av essay (stort og lite) er satt til fredag 6. mai. Essayene levereres på ekspedisjonskontoret.

1. apr. 2005 02:00