Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset kan gis i forskjellige varianter, med utgangspunkt i ett eller flere av følgende kjerneområder innen språkfilosofien.
(1) Sannhet. Hva er sannhet? Er sannhet en genuin egenskap som noen setninger eller ytringer har? I så fall, hva slags egenskap er det? Ulike sannhetsteorier.
(2) Mening og oversettelse. Hva er språklig mening? Hva er forholdet mellom sannhet og mening? Kan en sannhetsteori tjene som en meningsteori? I hvilken grad er oversettelse mulig? Bevarer en oversettelse meningen til det som blir oversatt?
(3) Referanse. Hvordan berører språket virkeligheten? Hvordan skal man forstå det semantiske forholdet mellom singulære termer og gjenstander? Hvordan forholder egennavn, bestemte beskrivelser og indeksikaler seg til objekter i verden?
(4) Proposisjonale attityder og tolkningen av dem. Hvordan forstår vi uttrykk for tro og andre holdninger til proposisjonale innhold? Hvordan uttrykker vi egne og hvordan rapporterer vi andres proposisjonale attityder?
(5) Tanke, ytring og kontekst. Hvordan påvirker den ekstra-lingvistiske konteksten vår forståelse og fortolkning av ytringer? Spiller kontekst ulike roller i den semantiske og pragmatiske analysen av vår bruk av et naturlig språk?

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere filosofiske problemstillinger relatert til emnets tematikk på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Oppgaveteksten vil være på engelsk, og eksamen skal besvares på engelsk.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Tidligere eksamensoppgaver

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervises første gang våren 2004

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Vår 2011

Vår 2009

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

VIKTIG: Dette emnet legges ned etter våren 2012, men innholdet vil tidvis kunne videreføres under FIL4400 – Språkfilosofi/logikk.

Eksamen

Vår 2011

Vår 2011

Vår 2009

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Undervisningsspråk

Engelsk