Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 22. nov. 2010 15:27 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 9. jan. 2012 13:59 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 14. feb. 2013 14:36 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. feb. 2013 14:52 av Rita Hjorteset
Sist endret 27. feb. 2014 13:33 av Rita Hjorteset
Sist endret 2. mars 2016 11:18 av Rita Hjorteset
Sist endret 9. mars 2017 11:17 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2018 11:30 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 14:56 av Rita Hjorteset
Sist endret 5. mai 2020 07:49 av Rita Hjorteset