Dette emnet er nedlagt

GRE2306 – Gresk tekstemne fordypningsnivå: Thukydid: Metodekapitlet og utvalg fra 4. bok

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av en eller flere tekster knyttet sammen ved forfatter, sjanger, epoke eller tematikk

Hva lærer du?

I noen tekstemner vil oppøvelse av leseferdighet stå sentralt, mens andre i større grad vil være vinklet mot litterær og kulturell forståelse: Utover den rent språklige forståelse av tekstene og kunnskaper om forfatter, verk, historisk bakgrunn og typiske sjangertrekk samt fortrolighet med metrikkens grunnprinsipper og terminologi ved metriske tekster, oppøves på 2000-nivået dessuten en større fortrolighet med filologiske problemstillinger og arbeidsmåter: Studentene skal kunne bruke tekstutgavenes kritiske apparater og ha en viss kjennskap til overleverings- og resepsjonshistorien. Det legges større vekt på den sjangermessige og kulturelle bakgrunn for de tekster man leser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å ta tekstemner på 2000-nivå, må man først ha fulgt tekstemner i et omfang av 20 studiepoeng på 1000-nivå.

Undervisning

Alt etter teksttype og opplegg gis forelesninger og/eller seminarer i 5-12 dobbelttimer gjennom halve semesteret.

Eksamen

Skriftlig 4-timers slutteksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk