Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere gitte eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.

 

 

 

Sist endret 14. sep. 2011 15:18 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 9. jan. 2012 14:00 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 27. feb. 2014 10:47 av Rita Hjorteset
Sist endret 9. mars 2017 11:27 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 15:02 av Rita Hjorteset