Dette emnet er nedlagt

GRE4108 – Språklige emner i gresk- Gresk fra det 4. århundre f.Kr II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i forandringene som det greske språket gjennomgikk på det fonologiske, morfologiske, syntaktiske, semantiske og stilistiske plan fra slutten av den klassiske periode til ca. 600 e.Kr. med særlig vekt på den romerske og tidlig bysantinske periode.

Hva lærer du?

Få kjennskap til de fonologiske, morfologiske osv. trekk av gresk i romersk og tidlig bysantinsk tid slik at man kan gjenkjenne dem i tekster (bevart på innskrifter, papyri osv.). Følgende temaer skal tas opp i tillegg: Attisisme vs. Asianisme; språket til Det nye Testamentet; bilingvalismen i det romerske imperiet og berikelsen av det greske ordforrådet gjennom latin.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelor grad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

Seminarer (7 dobbelttimer) over et halvt semester.

Eksamen

Semesteroppgave. Omfang: 6-8 sider (ca. 2300 tegn per side).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Undervises etter behov. Ta kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Høsten 2006

Undervisningsspråk

Skandinavisk