Dette emnet er nedlagt

GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Overleveringen av den gammelgreske litteratur. Tekstkritikk i antikken. Moderne edisjonsfilologi: tekstkonstitueringen i historisk perspektiv, den stemmatiske metode, tekstkritiske prinsipper.

Hva lærer du?

Studentene skal bli fortrolige med tekstgrunnlaget for, samt metodene og prinsippene i utarbeidelse av en kritisk utgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 sp) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

En dobbeltime hver uke i syv uker.

Eksamen

Semesteroppgave (6-8 sider).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Våren 2008, deretter uregelmessig ved behov

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk