Dette emnet er nedlagt

GRE4403 – Fordypningsseminar i gresk- Aristoteles:Poetikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av sentrale deler av Aristoteles' Poetikk, med vekt på tekstkritiske og litteraturhistoriske problemer og på Aristoteles' poetologiske teori og terminologi. Tekstene leses parallelt med sekundærlitteratur som representerer ulike teorier, metoder, tolkninger osv.

Hva lærer du?

Øvelse i vitenskapelig tekstinterpretasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelor grad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger og seminarer 10-20 dobbelttimer gjennom et helt semesteret.

Eksamen

På grunnlag av to skriftlige innleveringer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervises ved behov. Kontakt studiekonsulenten.

Eksamen

Høsten 2006

Undervisningsspråk

Skandinavisk