Dette emnet er nedlagt

GRE4409 – Papyrologiske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studium av greske tekster bevart på papyrus (eventuelt også pergamenet), med hovedvekt på én periode eller én teksttype.

Hva lærer du?

Studentene lærer å transkribere, datere og konstituere tekster bevart på papyri (eller pergament). Utover arbeidet med paleografiske og edisjonsfilologiske problemer, studerer en tekstene med henblikk på innhold, sjanger og historisk bakgrunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

Seminarer gjennom hele semesteret (en dobbelttime i uken) med transkribering, tekstkonstituering og diskusjon av relevante problemstillinger.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2006

Eksamen

Vår 2006

Deretter undervisning og eksamen etter behov.

Undervisningsspråk

Norsk