Dette emnet er nedlagt

IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er å gi et innblikk i essaysjangeren både historisk og teoretisk, og å vise essaysjangerens potensiale som idéhistorisk kilde og forskningsobjekt. Siden det er mye ugjort innen essayets norske idéhistorie, er det å håpe at emnet kan stimulere til masteroppgaveskriving innen dette feltet. Emnet burde også ha en tverrfaglig appell til bl.a. nordister, litteraturvitere og filosofer.

Pensum består av et utvalg av obligatorisk essayteori samt obligatoriske essays av bl.a. Montaigne, Bacon, Holberg, Addison, Vinje, Georg Brandes, Nils Kjær, Sigrid Undset, Helge Krog, Adorno, Susan Sontag, Jens Bjørneboe, Hans Skjervheim, Georg Johannessen og Dag Solstad.

Hva lærer du?

Emnet gir en bakgrunn i europeisk idéhistorie for å forstå den norske debatten om essayet som bl.a. kommer til uttrykk i antologien til Ottar Grepstad et al.: Essayet i Norge (1982). Studentene kan etter eget valg legge opp norske essays fra antologier som f.eks. Jan-Erik Ebbestad Hansens Norsk tro og tanke, Carl Fredrik Engelstads Norske essays (1967) eller Erling Nielsens Norsk skrivekusnt - En essay-antologi (1970) eller spesialisere seg i en utenlandsk essayist.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten opptak til masterstudiet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter kjennskap til og trening i å lese tekster av idehistorisk art.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeider. Bruk av classfronter kan være aktuelt.

Eksamen

Semesteroppgave. Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr. side). Oppgaveteksten gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Eksamen

Vår 2007

Vår 2006

Undervisningsspråk

Norsk