Dette emnet er nedlagt

IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale strømninger i debattene om idéhistoriens fagteori og faghistorie. Det sikter mot å utdype den innsikt studentene har fått på bachelor-studiet. Emnet består av to komponenter. 1) Enkeltverk som er eksempler på viktige former for idéhistorisk forskning og som gir et innblikk i de ulike måter faget er blitt praktisert på. 2) Verk som inneholder fagteoretiske og metodologiske refleksjoner over faget idéhistorie og dets egenart, særlig i forholdet til historiefaget generelt, men også angående tema som tekstfortolkning og tekstforståelse.

Hva lærer du?

Møtet med ulike deler av den idéhistoriske fagtradisjonen skal bidra til å øke studentenes forståelse for det fag de selv arbeider med, ved å gi en innføring i de ulike skoler og de endringer det har gjennomgått. Emnet skal slik gjøre dem i stand til produktivt å bruke idéhistorisk forskningslitteratur i tilknytning til arbeid med mastergraden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter god kjennskap til og trening i å lese tekster av idehistorisk art.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellomoppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeider. Bruk av classfronter kan være aktuelt.

Eksamen

Semesteroppgave. Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr. side). Oppgaveteksten gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk på studieretningen HFM2-KIS005 på MA-programmet i HFM2-KIS

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk