Dette emnet er nedlagt

IDE4980 – Spesialpensum i idehistorie - prøveforelesning

Kort om emnet

Spesialpensum (800-1000 sider) velges i samråd med veileder. Pensum kan være tematisk knyttet til oppgaven, men kan ikke omfatte verk som er sentrale i denne.

Med utgangspunkt i dette spesialpensumet utformer eksamenskommisjonen emnet for en prøveforelesning.

I forelesningen skal kandidaten drøfte og besvare oppgaven som er gitt av kommisjonen. Forelesningen skal bygge på litteraturlisten og referere til denne. Annet stoff kan også trekkes inn. Fremstillingen må være tilpasset den muntlige form som en forelesning er.

Hva lærer du?

Gjennom en forelesning over oppgitt emne skal studentene vise at de har satt seg inn i litteraturen og evner å formidle et stoff. Det legges også vekt på egne synspunkter og selvstendig argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak til mastergradsstudiet i idehistorie. Alle andre emner på MA-nivå må være avsluttet og masteroppgaven levert inn før man kan avlegge eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Alle metode- og teorikurs i masterstudiet.

Undervisning

Det gis individuell veiledning

Eksamen

Prøveforelesning som vurderes med bestått/ikke bestått. Oppgaven deles ut 8 virkedager før forelesningen holdes. Forelesningen skal fremføres muntlig og ha en varighet på 45 minutter.
For nærmere retningslinjer: kontakt studiekonsulenten. Prøveforelesningen avholdes samme dag som muntlig eksamen finner sted.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2007.

Eksamen

Siste gang høsten 2007.

Undervisningsspråk

Norsk