Beskjeder

Publisert 12. sep. 2018 06:28
Publisert 15. aug. 2018 16:34

Informasjon om obligatoriske aktiviteter på KUN1002 i høst ligger under overskriften Praktisk informasjon her på semestersida.

Publisert 6. apr. 2018 09:47

Syk på eksamensdagen eller dagen du skal levere obligatorisk oppgave? Tekniske problemer på innleveringsdagen av oppgave eller eksamen? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/