Dette emnet er nedlagt

tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 12. nov. 2008 14:45 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 12. nov. 2008 14:45 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 12. nov. 2008 14:45 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 31. mars 2011 16:08 av Rita Hjorteset