Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i arkitektur og billedkunst i epoken ca. 1300-1600-tallet.

Hva lærer du?

Studenten gis generell innføring i renessansens arkitektur og billedkunst. Emnet legger vekt på studiet av sentrale verk i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og viktige teorier og metodiske holdninger knyttet til perioden.Trening i skriftlig framlegging og argumentasjon i seminarsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.
Påmeldingsskjema (pdf-format)

NB! Grunnet overgangsordning: For å kunne avlegge eksamen i gamle emner må studenten minimum ha avlagt eksamen i ett av de gamle epokeemnene fra før.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1030 – Renessanse (nedlagt)

Undervisning

9 ganger à 3 timer

Eksamen

Innlevering av en obligatorisk oppgave som må være godkjent og det gis en 4 timers skoleeksamen.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det undervises ikke i dette emnet grunnet overgang til ny ordning. Studenter kan følge undervisningsplan for KUN1001K våren 2010. Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er 7. april 2010. Skriftlig eksamen holdes 28. mai 2010 kl.9-13 i Sophus Bugges lesesal, del C. Trekkfrist er 14. mai 2010.

Eksamen

Vår 2010

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk