Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arkitektur og billedkunst ca. 1600-1700-tallet.

Hva lærer du?

Studenten gis generell innføring i barokkens og klassisismens arkitektur og billedkunst. Emnet legger vekt på studiet av sentrale verk i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og viktige teorier og metodiske holdninger knyttet til perioden.Motreformasjon – Paver,fyrster og kjøbmenn - Kunst og propaganda - Kunstakademiet – Salongen i Paris - Utvikling av det frie kunstmarkedet. Dette er noen av de tema kurset vil ta opp. Studenten får trening i skriftlig framlegging og argumentasjon i seminarsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift.
Det er obligatorisk eksamensoppmelding.

Søknadsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for deg som har en interesse for eller jobber med forskjellige former for kunst og kulturformidling. Kurset gir 10 studiepoeng uttelling og hører blant de obligatoriske emner om du vil ta en BA-grad i kunsthistorie.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1040 – Barokk og klassisisme (nedlagt)

Undervisning

Omfang: 9 ganger à 3 timer
Det kreves 80% oppmøte på forelesningene.

Eksamen

For å ta eksamen må studenten levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må godkjennes av faglærer. Selve skoleeksamen er på 4 timer og vurderes med bokstavkarakter.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

NB! KUN1040K er kun eksamensemne. For undervisning høsten 2009 se KUN1002K

Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er 25. september 2009, trekkfrist 23. oktober 2009.
Skriftlig eksamen holdes 6. november 2009 kl. 9-13 i seminarrom 234 i Helga Enghs hus.

Eksamen

Høst 2009

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk