Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arkitektur og billedkunst ca. 1600-1700-tallet

NB! Dette emnet undervises i siste gang høsten 2008. Fra og med høsten 2009 vil dette emnet erstattes av et emne med omfang på 20 studiepoeng. For mer informasjon se progamsidene

Hva lærer du?

Studenten gis generell innføring i barokkens og klassisismens arkitektur og billedkunst. Emnet legger vekt på studiet av sentrale verk i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og viktige teorier og metodiske holdninger knyttet til perioden.Trening i skriftlig framlegging og argumentasjon i seminarsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ta ex.phil. og ex.fac. samt KUN 1000 - Introduksjon til kunsthistorie før man begynner på periodeemner.Emnet KUN 1040 er det fjerde av 6 periodeemner som anbefales studert i kronologisk rekkefølge.Pensumlitteraturen er på norsk, svensk, dansk, engelsk

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1040K – Barokk og klassisisme (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppeundervisning, og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.
Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse.

Det skal leveres en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i Fronter.
Oppgaven vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

En 4 timers skoleeksamen.

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

NB! Siste gang høsten 2008


For overgangsordninger, se her

Undervisningsspråk

Norsk