Dette emnet er nedlagt

KUN1060K – Modernisme og samtid (Kveldskurs uten kursavgift!)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modernismens billedkunst og arkitektur fra omkr. 1880 til vår egen samtid.

Hva lærer du?

Studenten gis en generell innføring i billedkunst og arkitektur fra omkr. 1880 til i dag. Perioden går fra postimpresjonisme og symbolisme - via avantgardebevegelser som futurisme, dadaisme, konstruktivisme og surrealisme før andre verdenskrig - gjennom femtiårenes abstrakte ekspresjonisme, 1960-årenes ny-avantgarde med bl.a. pop-kunst og minimalisme, og opp til postmodernismen på 1980-tallet.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

NB! Grunnet overgangsordning: For å kunne avlegge eksamen i gamle emner må studenten minimum ha avlagt eksamen i ett av de gamle epokeemnene fra før.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at genenrell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1060 – Modernisme og samtid (nedlagt)

Undervisning

10 ganger à 3 timer.

Eksamen

Innlevering av en obligatorisk seminaroppgave som må være godkjent og en 4 timers skoleeksamen.


Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det undervises ikke i dette emnet grunnet overgang til ny ordning. Studenter kan følge undervisningsplan for KUN1002K våren 2010. Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er 29. mars 2010. Oppgaven sendes på e-mail til Anne Vira Figenschou. Skriftlig eksamen holdes 7. mai 2010 kl.14.30-18.30 (NB! Merk tidspunktet)i seminarrom 454 P. A. Munchs hus. Trekkfrist er 23. april.

Eksamen

Vår 2010

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk