Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Modernismens billedkunst og arkitektur fra omkr. 1880 til vår egen samtid.

NB! Dette emnet undervises i siste gang høsten 2008. Fra og med høsten 2009 vil dette emnet erstattes av et emne med omfang på 20 studiepoeng. For mer informasjon se progamsidene

Hva lærer du?

Studenten gis en generell innføring i billedkunst og arkitektur fra omkr. 1880 til i dag. Perioden går fra postimpresjonisme og symbolisme - via avantgardebevegelser som futurisme, dadaisme, konstruktivisme og surrealisme før andre verdenskrig - gjennom femtiårenes abstrakte ekspresjonisme, 1960-årenes ny-avantgarde med bl.a. pop-kunst og minimalisme, og opp til postmodernismen på 1980-tallet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ta ex.phil. og ex.fac. samt KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie før man begynner på periodeemner.Emnet KUN1060 er det sjette av 6 periodeemner som anbefales studert i kronologisk rekkefølge.Pensumlitteraturen er på norsk, svensk, dansk, engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1060K – Modernisme og samtid (Kveldskurs uten kursavgift!) (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppeundervisning, og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.
Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse.

Det skal leveres en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i Fronter. Oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Annet

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

NB! Går siste gang høsten 2008.


For overgangsordninger, se her

Undervisningsspråk

Norsk