Dette emnet er nedlagt

KUN1100 – Visuell kommunikasjon og billedtolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg historisk og moderne billedkultur (billedkunst og reklame) i sin funksjon som kommunikasjons/ formidlingsmedium. Hovedvekten legges på formalanalyse, kontekstanalyse og semiotisk analyse, samt persepsjonsspykologiske aspekter.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

• å kunne anvende kunnskap om den historiske og den moderne billedkulturens formidlingsfunksjon.

• å ha kunnskap om forskjellige former for visuell analyse

• å ha ferdigheter i å beskrive, fortolke, kontekstualisere og sammenligne visuelle uttrykk med vekt på kommunikasjonsaspektet

• å kunne gjennomføre en skriftlig utstillingspresentasjon knyttet til en problemstilling innenfor kommunikasjonsteori

• å ha ervervet en kritisk bevissthet i forhold til tolkninger, teorier og metoder knyttet til den visuelle kulturen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1100K – Visuell kommunikasjon og billedfortolkning (nedlagt)

Undervisning

28 timer fordelt på forelesninger og grupper. Det anbefales å følge gruppeundervisningen med mulighet for trening og veiledning i skriftelig fremlegging og argumentasjon.

Eksamen

Emneoppgave à maksimum 10 standardsider, vurderes bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Eksamen

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Undervisningsspråk

Norsk