Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.08.2011Bente Larsen  Sem.rom 152 GM  Antikken  Platon: ”Staten” i X bok ( kompendium) 
24.08.2011Bente Larsen  Seminarrom 205 GM  Antikken  Aristoteles: ”Om Dikterkunsten”, (kompendium) 
29.08.2011Bente Larsen  Sem.rom 152 GM   Middelalder  Plotin: ”Om det skjønne” i Enneade, 6. bok. Ed. H. Ludin Jansen, Bokklubben 2007, s. 29-36 (kompendium)

Augustinus: Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics,Vol. II, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1970,S 60-63, ( kompendium)

Thomas Aquinas: Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics,Vol. II, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1970, S 257-263, (kompendium)

Suger: Abbot Suger, On the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasures. Princeton university Press, New Jersey, 1948, s. 46-49, 62-65 linje. 6, s. 100-101 (kompendium) 

31.08.2011Bente Larsen   Seminarrom 205 GM   Renaissance  Ficino : Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics,Vol. III, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1974, s. 107-111. (kompendium) Leone Battista Alberti: “Book I”, On Painting, (kompendium)

Leone Battista Alberti: “Texts from Alberti”: Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics, Vol. III, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1974, s. 92-98. (kompendium)

Leonardo da Vinci: “Texts fromLeonnardo da Vinci”: Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics, Vol. III, Medieval Aesthetics, Warszawa, 1974, s. 136-140. (kompendium) (den 31.08 udlevering af obl. Kvalifiseringsopgave) 

05.09.2011Bente Larsen     Obl. kvalifiseringsopgave    
12.09.2011Bente Larsen   Sem.rom 152 GM   Empirismen/rationalismen  Alexander Gottlieb Baumgarten: ”Fra Aesthetica”, i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 11-17

David Hume: “Om standarden for smak” i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 17-32

Edmund Burke:” “Fra A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas o f the Sublime and Beautiful”, Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 32-43

William Hogarth, The Analysis of Beauty. Oxford 1955, s. 65-82, plate 10-11, s. 237-136 (ny i kompendium) 

14.09.2011Bente Larsen   Seminarrom 205 GM   Idealisme  Immanuel Kant: ”Fra Kritikk av dømmekraften (1790)”, i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 56-94 
19.09.2011Bente Larsen  Sem.rom 152 GM   Idealisme  Friedrich W.F.Hegel: ””Innledning”. Fra Kunstens filosofi (1835)”, i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 117-144

Friedrich W.F.Hegel: ”Part II: Development of the Ideal into the Particular Forms of Art.” (kompendium) 

21.09.2011Bente Larsen  Seminarrom 205 GM   Romantikken, tidlig modernisme  Friedrich Schlegel: „Athenäum-fragmenter, nr. 116“ (1798) i Frederich Schlegel, Athenäum fragmenter, København, Gyldendal, 2000, s. 106-107 (kompendium)

Karl Max: „Fra „-innledning til Grundrisse (1857/58) i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 165-167

Friedrich Nietzsche: „Fra Den lystige vitenskap (1882) og Avgudernes ragnarok (1888) i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 173-181 

03.10.2011Bente Larsen  Sem.rom 152 GM   Det moderne  Theodor W. Adorno: „Frau Estetisk teori (1970), i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 328-355 
05.10.2011Bente Larsen   Seminarrom 205 GM   Fænomenologi  Martin Heidegger: Kunstverkets opprinnelse (1950), Oslo, Pax, 2000, s. 29-32, 43-46 ( kompendium) 
24.10.2011Bente Larsen   Sem.rom 152 GM   Fænomenologi  Maurice Merleau-Ponty: „„Cezannes tvil“ fra Sens et non-sens“ (1948) i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 254-270. 
26.10.2011Bente Larsen  Seminarrom 205 GM   Postmodernisme  Gilles Deleuze: Francis Bacon, the logic og sensation, (1981) London, contiuum, 2003, s. 34-44, 56-65. (kompendium) 
31.10.2011Bente Larsen  Sem.rom 152 GM   Postmodernisme  Roland Barthes: „The Death of the Author“ (kompendium)

Michel Foucault: “Hva er en forfatter?” (kompendium)

Helene Cixous: “The Laugh of the Medusa” (kompendium) 

02.11.2011Bente Larsen  Seminarrom 205 GM   Æstetik og tolkning  Hans-Georg Gadamer: Fra Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest, (1977) i Bale, Bø-Rygg (red.), Estetisk teori, Oslo, Universitetsforlaget, 2008, s. 355-371

Martin Seel: ”Estetikk og hermeneutik”. (kompendium) 

Publisert 7. apr. 2011 12:29 - Sist endret 12. aug. 2011 12:09