Syk på eksamensdagen eller dagen du skal gjennomføre muntlig fremlegg?

Syk på eksamensdagen eller dagen du skal gjennomføre muntlig fremlegg? Ta kontakt med ekspedisjonen på IFIKK umiddelbart. TLF: 22 85 69 11
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/

Publisert 11. apr. 2017 14:08 - Sist endret 11. apr. 2017 15:09