tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan framtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 24. feb. 2012 11:37 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 11:31 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 11:33 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. apr. 2013 11:28 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. juni 2013 11:45 av Rita Hjorteset
Sist endret 23. apr. 2015 13:15 av Rita Hjorteset
Sist endret 23. apr. 2015 13:16 av Rita Hjorteset
Sist endret 15. sep. 2015 13:39 av Rita Hjorteset
Sist endret 15. sep. 2015 13:39 av Rita Hjorteset
Sist endret 9. apr. 2019 11:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 9. apr. 2019 11:18 av Rita Hjorteset
Sist endret 9. apr. 2019 11:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 12. nov. 2019 14:05 av Rita Hjorteset
Sist endret 12. nov. 2019 14:04 av Rita Hjorteset